1. ÇALIŞTAY: Büyükada 2002; Aracı Kurumlarda  Muhasebe

2. ÇALIŞTAY: İ.Ü. Fen Fakültesi Konferans Salonu 2003; Muhasebe Ahlakı ve Denetim

3. ÇALIŞTAY: Sultanahmet 2004; İşletme Birleşmeleri, Konsolide Mali Tablolar,

4. ÇALIŞTAY: Kadir Has Üniversitesi,2005;Dövize Dayalı Vadeli İşlem Sözleşmeleri

5. ÇALIŞTAY: İSMMMO 2006 ; Uluslar arası Finansal Raporlama Standartlarına Toplu Bakış, Uluslararası Finansal

                     Raporlama Standartlarının İlk Kez Uygulanmasında İlkeler UFRS 1, Kurum Kazancı Üzerinden

                     Hesaplanan Vergiler/IAS 12

6. ÇALIŞTAY: Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarında Son Durum  Basel II ve KOBİ' ler Açısından Uluslararası

                     Muhasebe  Standartlarının Önemi  ve Bu Konudaki Gelişmeler: UFRS 3 İşletme Birleşmeleri Standardı

                     UMS 27 Konsolide Mali  Tablolar ve Bağlı Ortaklıkların Birleştirilmesi Standardı

7. ÇALIŞTAY: İSMMMO 2008 ;TTK Tasarısı ve Basel II nin Muhasebeye Etkileri KOBİ’ler İçin Uluslararası  Muhasebe

                     Standartlarına Toplu Bakış

8. ÇALIŞTAY: İSMMMO, Ekim 2009; Uluslar arası Muhasebe Standartlarındaki Son gelişme ve Değişmeler,KOBİler için

                     Uluslararası Muhasebe Standartları

9. ÇALIŞTAY:

10. ÇALIŞTAY: Bağımsız Denetim Standartlarına Toplu Bakış, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Kapsamlı Bir

                       Bağımsız Denetim Uygulaması