Denetim Kurulu 3 üyeden oluşur ve 3 de yedek üye bulunur.

 

Denetim Kurulu

1

Prof. Dr.

Hasan

KAVAL

 Asil Üye

2

Prof. Dr.

Rafet

AKTAŞ

 Asil Üye

3

Doç. Dr.

Şükran

TANÇ

 Asil Üye

 

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri

1

Prof. Dr.

Ercan

BAYAZITLI

Yedek Üye

2

Prof. Dr.

Mehmet

ÖZBİRECİKLİ

Yedek Üye

3

Doç.Dr.

Ahmet

TANÇ

Yedek Üye