MODAVICA2019
2019 Muhasebe Düşünce Kampı

 

MODAV- 9. MUHASEBE DÜŞÜNCE KAMPI
...
Devamını oku...

MODAVICA2019 BİLDİRİ ÇAĞRISI

Konferans Teması: Muhasebe Araştırma ve Uygulamalarının Gelişiminde Bütüncül Yaklaşımların Etkisi

www.modavica2019.org 

MODAVICA2019 uluslararası katılımlı konferansında; işletme fonksiyonlarına bütünsel bakarak muhasebe fonksiyonunun rolünün akademik ve uygulama olarak değerlendirilmesi hedef alınmaktadır. Bütünsel bakış açısını benimseyen model uyarınca muhasebe bilim dalının işletme ve sosyal bilimlerin farklı alanları ile etkileşimi ve bu etkileşimin muhasebe araştırma ve uygulamalarına etkisinin tartışılması amaçlanmıştır. Bu şekilde; işletme biliminin pazarlama, yönetim, finans, üretim yönetimi gibi diğer alanları ve sosyal bilimlerin tarih, felsefe, sosyoloji, politik ekonomi vb. gibi farklı alanlarından akademisyenlerin de katılımı ile muhasebe alanında akademik tartışmaların çeşitleneceği ve verimli sonuçlar doğuracağı beklenmektedir.

Konferans konuları aşağıdaki konuları içermekle birlikte, muhasebe alanı ile ilgili farklı bütünsel yaklaşımları olan çalışmalara da açıktır.

Muhasebe Açıklamaları ve İletişim                                                              Kültür,Küreselleşme ve Politik Konular

Güvence ve Denetim Hizmetleri ve Teknolojik Gelişmeler                          Muhasebede Cinsiyet Çalışmaları

Muhasebe Bilgi Sistemlerinin Pazarlama ve Rekabet açısından Önemi     Yönetim Muhasebesi, Üretim, Lojistik ve Kontrol

Kurumsal Yönetim ve Performans                                                               Sosyal Muhasebe ve Sosyal Etki

Etik, Meslek Etiği ve Kamu Yararı Kavramları                                             Eleştirel Bütünsel Yaklaşımlar

Entegre Düşünce ve Entegre Raporlama                                                    Kar Amacı Gütmeyen Kurumlar ve Sosyal İşletme Anlayışı