Yönetim Kurulu, başkan ve yardımcısı ile birlikte 7 üyeden oluşur ve 2 de yedek üye bulunur.

 

Üyenin Adı

Görevi

 

Prof. Dr. Nuran Cömert

Başkan 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Prof. Dr. İrem Nuhoğlu

Başkan Yardımcısı

 

Prof. Dr. Ümmühan Aslan

Genel Sekreter

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Doç. Dr. Hümeyra Adıgüzel

Sayman

 

Prof. Dr. Beyhan Marşap

Üye

 

Prof. Dr. Yıldız Özerhan

Üye

 

Prof. Dr. Kadir Gürdal

Üye

 
 

 

Yedek Üyeler

 Prof. Dr. Ercan Bayazıtlı 

 Prof. Dr. Saime Önce