MÖDAV-ICA 2024 - 21. Uluslararası Muhasebe Konferansı

MUHASEBE DOKTORASI KOLOKYUMUNA BAŞVURU ÇAĞRISI

Genç Bilim insanlarını devam eden doktora tez çalışmalarını, MÖDAV- Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı 21. Uluslararası Muhasebe Konferansı kapsamında düzenlenen Doktora Kolokyumunda konunun uzmanı bilim insanları ile tartışmaya davet ediyoruz.

12 Eylül 2024 Perşembe günü 9:00 – 12:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek Doktora Kolokyumunda, seçilmiş 6 tez çalışması tartışmaya açılacak olup bu bağlamda aşağıdaki koşullara uygun başvurular değerlendirmeye alınacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 1 Ağustos 2024

Kolokyum Koordinatörleri:

  • Dr. Yıldız Özerhan, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
  • Dr. Ümmühan ASLAN Bilecik Şeyh Edibali Üniversites

Kolokyum Başvuru Formu İçin Lütfen Tıklayın.