BİLDİRİ ÇAĞRISI

MODAV-ICA 2024

  1. ULUSLARARASI MUHASEBE KONFERANSI

Proaktif Muhasebe ve Sürekli Denetim

12-15 EYLÜL 2024

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi - Çanakkale

Alanında öncü muhasebe akademisyenlerini, araştırmacıları ve uygulayıcıları bir araya getirmeyi amaçlayan ve her yıl uluslararası katılım ile düzenlenen MÖDAV, 21. Uluslararası Muhasebe Konferansı (MÖDAV-ICA 2024), bu yıl Proaktif Muhasebe ve Sürekli Denetim teması ile Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

Muhasebe ve finansal raporlamada yapay zeka ve makine öğrenmesinin artan şekilde benimsenmesi, sürdürülebilirlik ve finansal olmayan raporlamaya daha fazla odaklanma, finansal raporlama ve kurumsal yönetişime yönelik düzenlemelerin artması, gerçek zamanlı finansal raporlama ve gerçek zamanlı veri analizine olan ihtiyaçlar, bulut tabanlı muhasebe yazılımının ve ilgili hizmetlerin genişlemesi ve beraberinde sürekli izleme ve denetime duyulan ihtiyacın artması gibi muhasebe uygulamalarında öne çıkan son gelişmeler ve eğilimler ve aynı bağlamda muhasebenin etkili kontroller ve risk yönetimindeki önetkin işlevinin artan önemi nedeniyle bu yıl konferans teması Proaktif Muhasebe ve Sürekli Denetim’ olarak belirlenmiştir.

Konferansımız, bu eğilim ve gelişmelere yönelik olarak hazırlanacak çalışmaların yanısıra Finansal Muhasebe, Yönetim ve Maliyet Muhasebesi, Denetim, İç Denetim, Vergi Muhasebesi ile doğrudan ve dolaylı olarak ilgili farklı yaklaşımları olan çalışmalara da açık olup ilgilenenler, MÖDAVICA 2024, 21. Uluslararası Muhasebe Konferansı’na orijinal ve daha önce başka bir yerde basılmamış, kavramsal, teorik veya deneysel çalışmaları ile başvurabilirler.

Bildiri sahiplerinin aşağıda belirtilen bölümleri kapsayacak şekilde hazırlayacakları genişletilmiş özetleri 21.06. 2024 tarihine kadar göndermeleri gereklidir:

  1. Özet ve Anahtar Kelimeler,
  2. Giriş,çalışmanın amacı ve araştırma sorusu, ilgili teorileri içeren literatür, hipotezler ve araştırma sonuçlarını içermelidir.
  3. Metodoloji,araştırma sorusuna uygun olarak seçilmiş ve teorik altyapı ile desteklenmiş yöntemin detayını içermelidir.
  4. Bulgular, deneysel çalışmalarda varsa yapılan çalışmanın bulgularını ya da ön bulgularını içermelidir.
  5. Sonuç, bulgulardan çıkan genel sonuçlar, çalışmanın uygulama ve araştırma alanına katkıları, kısıtlar, gelecek çalışma önerilerini içermelidir.
  6. Kaynakça.

Söz konusu bölümler farklı başlıklara ayrılabilir ve alt başlıkları içerebilir. Genişletilmiş özetler 5 sayfayı geçmemelidir (tablo ve referanslar dahil). Times New Roman 11 punto, normal kenar boşluklu, APA formatında ve dili İngilizce ya da Türkçe olarak hazırlanmalıdır.  Bildiri şablonu ve gönderimi için www.modav.org.tr adresinden ilgili linki tıklamanız gereklidir.

Bildiri özetleri kitabı konferans öncesinde basılarak elektronik ortamda katılımcılarla paylaşılacaktır. Ayrıca Konferans sonrasında, bildiri sahipleri çalışmalarını Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi’nin hızlı değerlendirme sürecine dâhil etme şansına sahip olabilecekleri gibi tam metin bildiriler konferans özel sayısı olarak basılabilecektir.

Diğer yandan belirtilen sürede gönderilen ve ana tema ile doğrudan ilgili tam metin İngilizce dilinde hazırlanan bildiriler jüri değerlendirilmesine tabi tutulacak ve en yüksek puanı alan bildiri, MÖDAV Kurucu Mütevelli Üyemiz merhum Prof. Dr. Erhan Kotar’a ithaf edilen ‘En İyi Bildiri Ödülü’ ile takdir edilecektir.

 

ÖNEMLİ TARİHLER:

21 Temmuz 2024

Genişletilmiş Özet Bildiri Gönderme Son Tarihi

15 Ağustos 2024

Değerlendirme Sonuçlarının Bildiri Sahiplerine Gönderilmesi

15 Ağustos   2024

Erken Kayıt Tarihi

21 Ağustos 2024

En İyi Bildiri Ödülü İçin Tam Metin (İngilizce) Bildiri Gönderme Son Tarihi

 

İletişim: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ayrıntılı bilgi için: www.modav.org.tr