25 Kasım 2021 Perşembe günü 9.50 - 16.30 saatleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek Doktora Kolokyumunda, seçilmiş 6 tez çalışması tartışmaya açılacak olup bu bağlamda aşağıdaki koşullara uygun başvurular değerlendirmeye alınacaktır. (Detaylı bilgi için bkz: www.modav.org.tr)

  • Tez önerisi Doktora Tez İzleme Komitesi tarafından kabul edilmiş olmalıdır.
  • Doktora tezinin teorik kısmı tamamlanmış ve ampirik kısma geçilmiş olmalıdır.
  • Başvuruda tezin genişletilmiş en az 3 sayfa özeti elektronik ortamda gönderilmelidir. (Yazım kuralları için bakınız MÖDAV Bilim Dünyası Dergisi)
  • Başvurulara Özgeçmiş Eklenmelidir.

Son Başvuru Tarihi: 22 Ekim 2021

Moderatör:

  • Prof. Dr. Mehmet ÖZBİRECİKLİ, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

Değerlendiriciler

MODAVICA 2021 Bilim Kurulu

Kolokyum Koordinatörleri:

  • Dr. Ganite KURT, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
  • Dr. Mehmet ÖZBİRECİKLİ, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
  • Dr. Ümmühan ASLAN, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
  • Dr. Erkut Düzakın, Çukurova Üniversitesi
  • Doç. Dr. Alpagut Yavuz, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

 

Doktora Kolokyumu Proramı İçin Tıklayınız