Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı İstanbul Şubesi 1997 yılında kurulmuş olup kurucu yönetim kurulu üyeleri Prof. Dr. Oktay Güvemli, Prof. Dr. Ahmet Kızıl, Prof. Dr. Hulya Talu, Doç. Dr. Haluk Sumer ve Doç. Dr. Nuran Cömert’dir. Şubenin temel amacı yürürlükteki yönerge kapsamında MODAV’ın vakıf senedi yönetmeliğine uygun ve yönergede belirlenen esaslar dahilinde bulunduğu yerde(İstanbul’da) faaliyetler yürütmektir.

Bugüne kadar vakfın amacına uygun  faaliyetlerini geliştirmek üzere İstanbul’da workshoplar, paneller vb. faaliyetler düzenleyen, önceki yıllarda derginin İstanbul’da basımı  ve dağıtımı işleri de dahil olmak üzere vakfın diğer faaliyetlerine destek olan şube yönetim kurulumuzda  bu döneme kadar görev yaparak emek veren öğretim üyeleri aşağıda belirtilmiş olup kendilerine bu vesileyle teşekkür ediyoruz.

Prof. Dr. Ahmet Kızıl

Prof. Dr. Haluk Sumer

Prof. Dr. Hülya Talu

Prof. Dr.Nuran Cömert

Prof.Dr. Peyami Çarıkçıoğlu

Prof. Dr. İrem Nuhoğlu

Prof. Dr. Münir Şakrak

Prof. Dr. Nejdet Şensoy

Prof. Dr. Yakup Selvi

Prof. Dr. Figen Öker

Prof. Dr. İdil Kaya

Prof. Dr. Dursun Arıkboğa

Prof. Dr. Cemal İbiş

Prof.Dr. Volkan Demir

Doç.Dr. Türkan Önder

Doç.Dr. Mine Aksu

Doç.Dr. Çağla Ersen

Doç. Dr. Mert Erer

Doç. Dr. Özgür Esen

Yrd. Doç. Dr. Hümeyra Adıgüzel

Doç.Dr. Arzu Özsözgün

Doç.Dr. Duygu Anıl Keskin