Yönetim Kurulu, başkan ve yardımcısı ile birlikte 7 üyeden oluşur ve 2 de yedek üye bulunur.

 
 

Üyenin Adı

Görevi

Prof. Dr. F. N Can ŞIMGA MUĞAN

Başkan

Prof. Dr. Ülkü ERGUN

Başkan Yrd.

Doç. Dr. Seçil SİGALI

Sayman

Prof. Dr. Çağnur BALSARI

Sekreter

Prof. Dr. Beyhan MARŞAP

Üye

Prof. Dr. Dursun ARIKBOĞA

Üye

Prof. Dr. Aylin POROY ARSOY

Üye

 

 

                                            

Yedek Üyeler

 

Prof.Dr. Volkan Demir 

Prof.Dr. Ercan Bayazıtlı