13 kasım 1995 tarihinde Asliye 13. Hukuk Mahkemesi kararı ile vakfımız tüzel kişiliğine kavuşmuştur.

Prof. Dr. Yüksel Koç Yalkın, Prof. Dr. Sabri Bektöre, Prof. Dr. Oya Yıldırım, Prof. Dr. Oktay Güvemli ve Prof. Dr. Nalan Akdoğan tarafından 22 Eylül 1994 tarihinde yapılan toplantıda Vakfımızın kuruluş fikri ortaya çıkmıştır. Vakıf senedini hazırlamak ve kuruluş işlemlerini yapmak üzere Prof. Dr. Nalan Akdoğan, Prof. Dr. Yüksel Koç Yalkın Prof. Dr Oktay Güvemli ve Prof. Dr. Oya Yıldırım Münferiden ve müştereken yetkili kılınmıştır.

Kuruluş işlemleri tamamlanmış, 5 üye İstanbul’dan, 5 üye Ankara’dan, 3 üye İzmir’den , 3 üye Eskişehir’den ve 1 üye Bursa’dan olmak üzere 17 öğretim üyesi Kurucular kurulunu oluşturmuştur ve vakfın sermayesi olan 500.000.000 TL nakit olarak vakfa bu üyeler tarafından vakfedilmiştir. Vakfımızın kuruluşuna imza atan katkı veren bu değerli hocalarımız, aşağıdaki gibidir;

Prof. Dr. Yüksel Koç Yalkın                    

Ankara

Prof. Dr. Nalan Akdoğan                        

Ankara

Prof. Dr. Ömer Lâlik                              

Ankara

Prof. Dr. Orhan Sevilengül                    

Ankara

Prof. Dr. Mehmet Sayarı                      

Ankara

Prof. Dr. Oktay Güvemli                        

İstanbul

Prof. Dr. Alparslan Peker                 

İstanbul

Prof. Dr. Ahmet Hayri Durmuş      

İstanbul

Prof. Dr. Ahmet Kızıl       

İstanbul

Prof. Dr. Nuri uman                          

İstanbul

Prof. Dr. Yaşar Oya Yıldırım          

İzmir

Prof. Dr. Nergis Tek              

İzmir

Prof. Dr. Süleyman Yükçü

İzmir

Prof. Dr. Sabri Bektöre                     

Eskişehir

Prof. Dr. Tuğrul Tüfekçioğlu           

Eskişehir

Prof. Dr. Fevzi Sürmeli                     

Eskişehir

Prof. Dr. Erhan Kotar                       

Bursa

Kuruluş işlemleri yaklaşık bir yıl sürmüş ve 13 Kasım 1995 tarihinde mahkeme kararı ile Vakfımız kurulmuştur.

Vakfın ilk genel kurul toplantısına kadar geçici yürütme kurulu aşağıdaki gibi oluştu:

Başkan      

Prof. Dr. Nalan Akdoğan

Başkan Yardımcısı               

Prof. Dr. Yüksel Koç yalkın

Sekreter     

Prof. Dr. Ömer Lâlik

Sayman 

Prof. Dr. Mehmet Sayarı

Üye                                      

Prof. Dr. Orhan Sevilengül

Üye                                      

Prof. Dr. Oktay Güvemli

Üye                                      

Prof. Dr. Yaşar Oya Yıldırım

İlk genel kurul (mütevelli heyet )toplantısı 18 Ocak 1996 tarihinde yapılmış ve başkanlığa Prof. Dr. Nalan Akdoğan, başlan yardımcılığına Prof. Dr. Yüksel Koç Yalkın seçilmiştir. Başkanlık veya başkan yardımcılığı veya yönetim kurulu üyelikleri tamamen gönüllülük esasına göre oluşturulmuştur.

 

 

1