Bildiri Çağrısı
Muhasebede Yöntem Günleri
VI. GÜNCEL MUHASEBE KONULARI ÇALIŞTAYI

BELİRSİZLİK ORTAMLARINDA FİNANSAL RAPORLANMANIN ÖNEMİ

Prof.Dr. Nalan Akdoğan
Başkent Üniversitesi
Finansal ve Finansal Olmayan Bilgilerin Raporlanması

Prof.Dr. Serdar Özkan
American University of the Middle East
Finansal Raporlama Kalitesi 

 

25 EYLÜL 2020 14:30-16:00 ZOOM MEETING