MÖDAVICA 2021 Bildiri Çağrısı

18. Uluslararası Muhasebe Konferansı

Muhasebenin Yeni Dinamikleri-Teori ve Uygulamadaki Dönüşüm

________________________________________________________________

MÖDAVICA, alanında öncü muhasebe akademisyenlerini, araştırmacıları ve uygulayıcıları bir araya getirmeyi amaçlayan, her yıl uluslararası katılım ile düzenlenen bir konferanstır. Katılımcılarına muhasebe tecrübelerini, araştırma sonuçlarını paylaşma imkânı sunan bu konferans serisi aynı zamanda muhasebe alanındaki yeni gelişmeleri, eğilimleri inceler ve uygulamada karşılaşılan zorluklara ve geliştirilen çözüm önerilerine disiplinler arası bir bakış açısıyla katkı sunar. İlgilenenler, MÖDAVICA 2021, 18.Uluslararası Muhasebe Konferansı’na orijinal ve daha önce başka bir yerde basılmamış, kavramsal, teorik veya deneysel çalışmaları ile başvurabilirler. Bu yıl “Muhasebenin Yeni Dinamikleri -Teori ve Uygulamadaki Dönüşüm” teması ile gerçekleştirilecek olan konferansımız aşağıda belirtilen konularda muhasebe alanı ile doğrudan ve dolaylı ilgili farklı yaklaşımları olan çalışmalara da açıktır.

Finansal Muhasebe, Yönetim ve Maliyet Muhasebesi, Denetim, İç Denetim, Vergi Muhasebesi, Adli Muhasebe ve Hile Denetimi, BT Yönetimi ve Denetimi, Yönetişim Risk Yönetimi ve Kontrol, Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik, Finansal ve Finansal Olmayan Raporlama, Sosyal Sorumluluk Raporlaması, Entegre Raporlama, Yeni İş Modelleri ve Muhasebe, Doğal Sermaye Yönetimi ve Muhasebe, Muhasebe Teorisi ve Yeni Perspektifler, Gelecekteki Eğilimlerin İş ve Muhasebeye Etkileri, COVİD 19’un Muhasebe ve Denetime Etkisi, Kriz Yönetimi ve Muhasebe, Muhasebe ve Denetim Standartlarını Uygulamada Sorunlar, Yeşil Muhasebe

Genişletilmiş Özetler 10 Eylül 2021 tarihine kadar gönderilmelidir. Genişletilmiş özet şu bölümleri içermelidir;

  1. Özet ve Anahtar Kelimeler,
  2. Giriş,çalışmanın amacı ve araştırma sorusu, ilgili teorileri içeren literatür, hipotezler ve araştırma sonuçlarını içermelidir.
  3. Metodoloji,araştırma sorusuna uygun olarak seçilmiş ve teorik altyapı ile desteklenmiş yöntemin detayını içermelidir.
  4. Bulgular, deneysel çalışmalarda varsa yapılan çalışmanın bulgularını ya da ön bulgularını içermelidir.
  5. Sonuç, bulgulardan çıkan genel sonuçlar, çalışmanın uygulama ve araştırma alanına katkıları, kısıtlar, gelecek çalışma önerilerini içermelidir.
  6. Kaynakça.

Bölümler farklı başlıklara ayrılabilir ve alt başlıkları içerebilir. Genişletilmiş özetler 5 sayfayı geçmemelidir (tablo ve referanslar dahil), Times New Roman 11 punto, normal kenar boşluklu, APA formatında ve dili İngilizce ya da Türkçe olarak hazırlanmalıdır.  Bildiri özetleri kitabı basılarak elektronik ortamda katılımcılarla paylaşılacaktır. Konferans sonrasında, bildiri sahipleri çalışmalarını Muhasebe Bilim Dünyası Dergisinin hızlı değerlendirme sürecine dâhil etme şansına sahip olacaktır. Bildiri başvuruları This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine gönderilmelidir.

ÖNEMLİ TARİHLER:

10 Eylül 2021

Genişletilmiş Özet Bildiri Gönderme Son Tarih

08 Ekim 2021

Değerlendirme Sonuçlarının Bildiri Sahiplerine Gönderilmesi

30 Ekim 2021

Son Erken Kayıt Tarihi