DÜZENLEME KURULU

 

Prof. Dr. Nuran Cömert

Prof. Dr. Ömer Lalik

Prof. Dr. Can Şımga Mugan

Prof. Dr. Ercan Bayazıtlı

Prof. Dr. İrem Nuhoğlu

Prof. Dr. Saime  Önce

Prof. Dr. Beyhan Marşap

Prof. Dr. Ganite Kurt

Prof. Dr. Kadir Gürdal

Prof. Dr. Ümmühan Aslan

Doç. Dr. Hümeyra Adıgüzel

Doç. Dr. Fevzi Serkan Özdemir

Doç. Dr. Can Öztürk

Doç. Dr. Arman Aziz Karagül

Dr. Öğretim Üyesi Metehan Küçüker

Dr. Öğr. Görevlisi Banu Sultanoğlu

Dr. Arş. Gör. Nevzat Güngör

 

 

 

BİLİM KURULU

 

Prof. Dr. Durmuş Acar

Süleyman Demirel Üniversitesi

Prof. Dr. Selahattin Karabınar

İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Nalan Akdoğan

Başkent Üniversitesi

Prof. Dr. Semra Karacaer

Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Ali Alagöz

Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Reşat Karcıoğlu

Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Catalin Albu Bucharest

Academy of Economic Studies

Prof. Dr. Lerzan Kavut

İstanbul Üniversitesi

Prof.Dr. Nadia Albu

Academy of Economic Studies

Prof. Dr. Uğur Kaya

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Trifu Alexandru

University Pedre Andrei of IASI

Prof. Dr. Sait Kaygusuz

Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Taylan Altıntaş

İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Yasemin Ersoy

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

Prof. Dr. Urton Anderson

University of Kentucky

Prof. Dr. Filiz Angay Kutluk

Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. Doğan Argun

Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Kari Lukka

University of Turku

Prof. Dr. Dursun Arıkboğa

Yeditepe Üniversitesi

Doç. Dr. Cathy Liu

University of Houston

Prof. Dr. Aylin Poroy Arsoy

Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Kersin Lopatta

University of Hamburg

Prof. Dr. Yıldız Ayanoğlu

Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Banu Tarhan Mengi

Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa A. Aysan

İstanbul Üniversitesi

Dr. Ufuk Mısırlıoğlu

UWE Bristol

Prof. Dr. Çağnur Balsarı

Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Emaad Muhanna

Misr University for Science & Technology

Prof. Dr. Ayşe Banu Başar

Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Semra Öncü

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Prof. Dr. Nejat Bozkurt

Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Özbirecikli

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet Vecdi Can

Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Gökhan Özer

Gebze Yüksek Teknoloji Üniversitesi

Prof. Dr. C.S. Agnes Cheng

The Hong Kong Polytechnic University

Prof. Dr. Yıldız Özerhan

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Yenn-Ru Chen

National ChengChi University

Prof. Dr. Serdar Özkan

American University of the Middle East

Prof. Dr. John Christensen

University of Southern Denmark

Prof. Dr. Fatma Ulucan Özkul

Bahçeşehir Üniversitesi

Prof. Dr. Fikret Çankaya

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Deniz Parlak

Doğuş Üniversitesi

Prof. Dr. Orhan Çelik

Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Recep Pekdemir

University of Wisconsin

Prof. Dr. Turgut Çürük

Çukurova Üniversitesi

Prof. Dr. Necdet Sağlam

Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Ayşe Tansel Çetin

Yalova Üniversitesi

Prof. Dr. Metin Sağmanlı

Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Yavuz Çiftçi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Prof. Dr. Seval Kardeş Selimoğlu

Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Seyhan Çil Koçyiğit

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Yakup Selvi

İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. A. Fatih Dalkılıç

Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Türker Susmuş

Ege Üniversitesi

Prof. Dr. Volkan Demir

Galatasaray Üniversitesi

Prof. Dr. Haluk Sümer

Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Bilge Leyli Demirel

Yalova Üniversitesi

Prof. Dr. Münir Şakrak

Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Ali Deran

Tarsus Üniversitesi

Prof. Dr. İlker Kıymetli Şen

İstanbul Ticaret Üniversitesi

Prof. Dr. Banu Durukan

Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Nazlı Kepçe

İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Melih Erdoğan

Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Necdet Şensoy

İstanbul Ticaret Üniversitesi

Prof. Dr. Ülkü Ergun

Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet Türel

İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Fatih Coşkun Ertaş

Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Aslı Türel

İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Robert Faff

University of Queensland

Prof. Dr. Figen Öker Türüdüoğlu

Bahçeşehir Üniversitesi

Prof. Dr. Shawki M. Farag

The American University in Cairo

Prof. Dr. Süleyman Uyar

Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi

Prof. Dr. Graham Gal

University of Massachusetts Amherst

Prof. Dr. Şaban Uzay

Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Ümit Gücenme Gençoğlu

Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Sema Ülker

İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Seçkin Gönen

Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Serap Sebahat Yanık

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Recep Güneş

İnönü Üniversitesi

Prof. Dr. Birol Yıldız

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Rüstem Hacırüstemoğlu

Galatasaray Üniversitesi

Prof. Dr. Fatih Yılmaz

İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Zeynep Hatunoğlu

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Prof. Dr. Göksel Yücel

İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Cemal İbiş

Işık Üniversitesi

Prof. Dr. Süleyman Yükçü

Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Yoshiaki Jinnai

Tokyo Keizai University

Prof. Dr. Qiang Wu

The Hong Kong Polytechnic University

Prof. Dr. Thomas Hansen

Virginia Commonwealth University