Genişletilmiş Özetler 01.07.2022 tarihine kadar gönderilmelidir. Genişletilmiş özet şu bölümleri içermelidir;

 

  1. Özet ve Anahtar Kelimeler,
  2. Giriş,çalışmanın amacı ve araştırma sorusu, ilgili teorileri içeren literatür, hipotezler ve araştırma sonuçlarını içermelidir.
  3. Metodoloji,araştırma sorusuna uygun olarak seçilmiş ve teorik altyapı ile desteklenmiş yöntemin detayını içermelidir.
  4. Bulgular, deneysel çalışmalarda varsa yapılan çalışmanın bulgularını ya da ön bulgularını içermelidir.
  5. Sonuç, bulgulardan çıkan genel sonuçlar, çalışmanın uygulama ve araştırma alanına katkıları, kısıtlar, gelecek çalışma önerilerini içermelidir.
  6. Kaynakça.

 

Bölümler farklı başlıklara ayrılabilir ve alt başlıkları içerebilir. Genişletilmiş özetler 5 sayfayı geçmemelidir (tablo ve referanslar dahil), Times New Roman 11 punto, normal kenar boşluklu, APA formatında ve dili İngilizce ya da Türkçe olarak hazırlanmalıdır.  Bildiri özetleri kitabı basılarak elektronik ortamda katılımcılarla paylaşılacaktır. Bildiri başvuruları This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine gönderilmelidir.

 

Konferans sonrasında, bildiri sahipleri çalışmalarını Muhasebe Bilim Dünyası Dergisinin hızlı değerlendirme sürecine dâhil etme şansına sahip olabilecekleri gibi tam metin bildiriler konferans özel sayısı olarak basılabilecektir.